ร.ร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง ให้การต้อนรับคณะครูจาก ร.ร.เหล่างามพิทยาคม จ.อุบลราชธานี
By admin | 23-9-2019 14:58

ผู้อำนวยการอรทัย พยัคฆ์มะเริง พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนร.ร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเครือข่ายจีโอพาร์ค จ.อุบลราชธานี ร.ร.เหล่างามพิทยาคม ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนจีโอพาร์ค ในวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา