โคราชจีโอพาร์คพร้อมภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกับ ปตท. ณ แปลงปลูกป่า FPT49 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง ปักธงชัย
By admin | 1-10-2019 11:17

          วันที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล ผอ.โคราชจีโอพาร์ค และดร.จรูญ ด้วงกระยอม รองผอ.โคราชจีโอพาร์ค พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่ายโคราชจีโอพาร์ค ได้แก่ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” รัชกาลที่ 10  ณ แปลงปลูกป่า FPT49 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นม. โดยมี ท่านวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม. เป็นประธานในการเปิดงาน 

          ภายในงานมีกิจกรรมปั่นจักรยานสู่ ”ต้นประดู่ ป่าทรงปลูก” ต้นที่ 100 ล้าน ที่พระบรมฯทรงปลูกเมื่อปี 2540 โดยทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาเส้นทางจักรยาน ระยะทาง 7 กิโลเมตร เชื่อมไปสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 800 เมตร ในพื้นที่แปลงปลูกป่าประวัติศาสตร์ ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสา ฟื้นฟูป่า เสวนา ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ