ข่าวสารและกิจกรรม
By admin | 23-7-2019 17:29

โครงการอบรมแกนนำจีโอพาร์คเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางยูเนสโก

โดย กศน. อ.ขามทะเลสอ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

By admin | 23-7-2019 11:39

การประชุมคณะทำงานจีโอพาร์คอำเภอสีคิ้ว

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอสีคิ้ว ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว

By admin | 22-7-2019 11:29

กิจกรรมการอบรมนักสื่อความหมายทางธรณี การท่องเที่ยวจีโอพาร์ค แบบ...

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่และชุมชนท่องเที่ยวบ้านดงมะไฟ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนคราชสีมา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง