ภาคีเครือข่ายของโคราชจีโอพาร์ค
By admin | 3-10-2019 10:50

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ภาคีเครือข่าย 3 มงกฎ 

1. สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
(Sakaerat Environmental Research Station Sakaerat Biosphere Reserves)1 หมู่ 9 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 4425 8642, 0 4424 2533, 0 4424 4474 โทรสาร 0 4424 2534

 

2. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
(Khao Yai National Park)

ตู้ปณ. 9 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

 

เครือข่ายอื่น ๆ 
สวนสัตว์นครราชสีมา
ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 044-934532,044-934647 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ : 083-3720404