ทำไมเป็นต้องอุทยานธรณีโคราช (Why Khorat Geopark?)
By admin | 7-6-2019 17:08

     โคราชหรือนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในหลาย ๆ ด้าน ด้านภูมิศาสตร์นั้น โคราชมีทั้งขุนเขาสูง ๆ ต่ำ ๆ สลับซับซ้อนอยู่ทางด้านใต้ที่มีความโดดเด่นด้านพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่าที่เรียกกันว่าป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเมื่อวันที่ 10 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ที่ประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติตาพระยา และยังรวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 6,155 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังมีผืนป่าสะแกราชในเขตอำเภอปักธงชัยและอำเภอวังน้ำเขียวที่ได้รับการจัดตั้งเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลโดยยูเนสโกมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2519