By admin | 5-11-2019 14:42

ตอน 9 : โคราชจีโอพาร์ค

โดย กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสื่อ credit from Sanook Creation

By admin | 8-8-2019 13:46

เพลงโคราชจีโอพาร์ค [Khorat Geopark Official MV]

ศิลปิน : วิสูตร ตั้งจันทึก เนื้อร้อง/ทำนอง : วิสูตร ตั้งจันทึก เรียบเรียง : วิสูตร ตั้งจันทึก / กอมโฟธน้อย ควบคุมการผลิต : กอมโฟธน้...

By admin | 8-8-2019 13:39

รางวัลชนะเลิศนาฏศิลป์สร้างสรรค์ การแสดงโคราชบรรพชีวิน โดย ทีมซิ...

โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก สู่...UNESCO Global Geopark ประเภท "นาฏศิลป์สร้างสรรค์" การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ช...

By admin | 7-8-2019 16:10

รายงาน อุทยานธรณีประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ (Khorat National Geopark) จ...

วิดีทัศน์ชุดนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร วัดป่าภูผาสูง ให้ถ่ายทำไว้และนำเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ติดตามข้อมูลและข่าวสารของโคราชจีโอพา...

By admin | 5-8-2019 17:30

โคราชจีโอพาร์ค

Geopark คือ พื้นที่ที่มีความสำคัญและโดดเด่นทางธรณีวิทยาในระดับนานาชาติ รวมทั้งนิเวศวิทยา และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง มีเรื่องราวเชื่อมโยงคุณค่าของผืนแผ่นดินกับวิถี...

1
Page
of 1