ปราสาทเมืองแขก

ปราสาทเมืองแขกก่อด้วยหินทรายและอิฐ สร้างขึ้นตามแบบศิลปะเกาะแกร์ในศิลปะเขมร ในบริเวณที่ตั้งปราสาทเมืองแขกนี้มีการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี ในบริเวณใกล้กันนั้นยังมีปราสาทโนนกู่ และปราสาทเมืองเก่าเป็นโบราณสถานขนาดเล็ก สันนิษฐานได้ว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นตามแบบศิลปะเกาะแกร์ในศิลปะเขมรเช่นเดียวกับปราสาทเมืองแขก และที่ใกล้กันยังปรากฏร่องรอยปราสาทเมืองเก่าซึ่งใช้เป็นอโรคยาศาลหรือโรงพยาบาล บริเวณด้านนอกกำแพงมีบารายหรือสระน้ำศักดิ์สิทธิ์กรุด้วยศิลาแลง

  • ที่ตั้ง : บ.กกกอก ต.โคราช อ.สูงเนิน
  • พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
  • ตะวันออก : 804824
  • พิกัดเหนือ : 1650735
  • ระวางแผนที่ : 5338I
  • ประเภทแหล่ง : วัฒนธรรม
  • ระดับแหล่ง : Local
close