วัดธรรมจักรเสมาราม

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งเป็นพระนอนหินทรายขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทย คาดว่าได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบทวารวดีปะปนกับศิลปะพื้นเมือง นอกจากนี้ยังพบธรรมจักรหินทรายหรือเสมาธรรมจักร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางดุมล้อ 31 เซนติเมตร เป็นธรรมจักรแบบทึบ แกะสลักเป็นรูปสี่กงล้อ

  • ที่ตั้ง : บ.คลองขวาง ต.เสมา อ.สูงเนิน
  • พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
  • ตะวันออก : 800991
  • พิกัดเหนือ : 1651630
  • ระวางแผนที่ : 5338I
  • ประเภทแหล่ง : วัฒนธรรม
  • ระดับแหล่ง : International
close