พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์โคกสูง

เป็นพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง มีการจัดแสดงชิ้นส่วนซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบจากการขุดสระน้ำโดยโรงสีข้าวยงสงวนในเขตบ้านโคกสูง ค้นพบที่ระดับความลึกประมาณ 4 – 5 เมตร ประกอบด้วยไม้กลายเป็นหิน สเตโกดอน ตะโขง เต่า ตะพาบน้ำ ไฮยีน่า วัวควาย และกวาง ซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่คงสภาพดีพบอยู่ในตะกอนทราย ทรายแป้ง กรวด ทรายร่วนสีเทา ทั้งนี้วางตัวอยู่บนหินทรายแป้งสีแดงของหินมหายุคมีโซโซอิกแบบรอยชั้นไม่ต่อเนื่อง เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าต่อการสำรวจ ศึกษาและวิจัยอีกแห่งหนึ่งของอุทยานธรณีโคราช ปัจจุบันยังพบซากดึกดำบรรพ์อีกเป็นจำนวนมาที่ยังไม่ได้รับการศึกษาวิจัย บางส่วนที่ชาวบ้านขุดค้นพบใหม่ถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา

 

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ตำบลโคกสูง Khok Sung Fossil Museum

 

  • ที่ตั้ง : เทศบาลตำบลโคกสูง ต.โคกสูง อ.เมือง
  • พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
  • ตะวันออก : 190382
  • พิกัดเหนือ : 1668739
  • ระวางแผนที่ : 5439II
  • ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
  • ระดับแหล่ง : National

 

close