เขายายเที่ยง

พื้นที่อยู่บนสันเขายายเที่ยง เห็นทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำทางด้านล่าง และเห็นลักษณะของเขารูปอีโต้ของเขาขนานจิตที่สังเกตเห็นด้านผาชันและด้านลาดตามแนวเทซึ่งเป็นลักษณะของภูมิประเทศแบบภูเขาอีโต้ ลำตะคองเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านบริเวณนี้มาช้านาน ต่อมาแผ่นดินมีการยกตัวขึ้นเป็นเทือกเขาอย่างช้า ๆ และต่อเนื่อง ขณะเดียวกันลำตะคองก็กัดเซาะลงในแนวดิ่งสวนทางกับการยกตัวของแผ่นดินไปด้วยจนเทือกเขาถูกกัดเป็นกิ่วน้ำมีน้ำไหลผ่านแยกเขายายเที่ยงและเขาขนานจิตรออกจากกันจนถึงปัจจุบัน จึงถือได้ว่าแม่น้ำลำตะคองเป็นธารน้ำบรรพกาล

  • ที่ตั้ง : เขายายเที่ยง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว
  • พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
  • ตะวันออก : 774721
  • พิกัดเหนือ : 1638005
  • ระวางแผนที่ : 5338IV
  • ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
  • ระดับแหล่ง : Local
close