วัดป่าภูผาสูง

เป็นพื้นที่สันเขาที่ลาดเอียงเทไปทางด้านเหนือ จากสันเขามองไปทางด้านใต้เป็นหน้าผาสูงชันประกอบด้วยหินทรายหมวดหินพระวิหาร บ้างเป็นแผ่นหินยื่นออกไปมองเห็นพื้นที่ด้านล่างเป็นทิวทัศน์ที่งดงาม เทือกเขาหินทรายนี้ทอดตัวยาวต่อเนื่องตลอดขอบที่ราบสูงโคราชทางด้านใต้ในลักษณะของภูมิประเทศเทือกเขารูปอีโต้ พื้นที่เป็นที่ตั้งของวัดป่าภูผาสูงที่ได้รับการพัฒนาโดยการจัดภูมิทัศน์และสร้างทางเดินและสะพานเลียบไปตามขอบผาชันสวยงามแปลกตา นอกจากนี้ยังพบร่องรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์ เป็นรอยหนอนชอนไช ซึ่งเกิดจากร่องรอยจากการทำกิจกรรมของสัตว์ในดิน ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือหาอาหาร สัตว์ต่างชนิดกันจะขุดรูและมีแนวทางการชอนไชที่แตกต่างกันไป

  • ที่ตั้ง : ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน
  • พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
  • ตะวันออก : 790164
  • พิกัดเหนือ : 1624944
  • ระวางแผนที่ : 5338III
  • ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
  • ระดับแหล่ง : Local
close