บ่อเกลือขามทะเลสอ

เป็นพื้นที่ที่มีการทำนาเกลือขนาดประมาณ 200 ไร่ในเขตอำเภอขามทะเลสอ โดยการสูบอัดน้ำลงไปในบ่อลงไปละลายชั้นเกลือหินที่อยู่ลึกลงไป จากนั้นสูบน้ำเกลือขึ้นมาเก็บไว้ในถังแล้วปล่อยลงแปลงนาที่มีแผ่นยางหนารองรับป้องกันไม่ให้น้ำเกลือไหลซึมลงไปใต้ดินที่อาจไปปนเปื้อนพื้นที่ใกล้เคียงได้ ปล่อยให้มีการระเหยของน้ำในแปลงนาก่อให้เกิดการตกผลึกของเกลือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

  • ที่ตั้ง : บ.โคกพัฒนา ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ
  • พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
  • ตะวันออก : 816357
  • พิกัดเหนือ : 1670651
  • ระวางแผนที่ : 5339II
  • ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
  • ระดับแหล่ง : Local
close