กิจกรรมค่ายจีโอพาร์คแคมป์ (Geopark Camp) รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมค่ายจีโอพาร์คแคมป์ (Geopark Camp) รุ่นที่ 1 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2561 โดยเป็นความร่วมมือของ 3 โปรแกรมอนุรักษ์ของยูเนสโก คือ มกดกโลกเขาใหญ่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และโคราชจีโอพาร์ค จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ Khorat Geopark ได้แก่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง โรงเรียนสูงเนิน โรงเรียนโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี และโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

 

close