น้ำตกวะภูแก้ว

พื้นที่เป็นลำธารที่มีพื้นท้องน้ำลาดเอียงเทไปทางทิศเหนือประกอบด้วยหินทรายหมวดหินพระวิหาร ในช่วงฤดูฝนมีน้ำไหลเชี่ยวในลักษณะของน้ำตก แต่ในฤดูแล้งน้ำแห้งขอด พื้นท้องน้ำพบลักษณะของหลุมกุมภลักษณ์ที่กำลังพัฒนาตั้งแต่ระยะช่วงต้นจนเป็นหลุมกุมภลักษณ์ลึกขนาดใหญ่ หลุมกุมภลักษณ์ที่พัฒนาในระยะต้นมีขนาดเล็กตื้นเป็นรูปรีแกนยาวไปตามทิศทางการไหลของกระแสน้ำ มีลักษณะลาดเอียงไปทางปลายน้ำ ส่วนด้านต้นน้ำเป็นผนังชัน สามารถใช้เป็นต้นแบบในการอธิบายทิศทางการไหลของกระแสน้ำโบราณในแหล่งกุมภลักษณ์ในแหล่งที่ธารน้ำเปลี่ยนทิศทางการไหลไปแล้วได้

  • ที่ตั้ง : บ.กกกอก ต.โคราช อ.สูงเนิน
  • พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
  • ตะวันออก : 804824
  • พิกัดเหนือ : 1650735
  • ระวางแผนที่ : 5338I
  • ประเภทแหล่ง : วัฒนธรรม
  • ระดับแหล่ง : Local
close