บ่อดินโป่งแดง

บ่อดินโป่งแดงในเขตอำเภอขามทะเลสอเกิดจากการขุดดินนำไปจำหน่ายเป็นวัสดุก่อสร้างจำนวนหลายบ่อ มีลักษณะเป็นชั้นกรวด ทราย ที่แสดงการลำดับชั้นอย่างชัดเจน ส่วนของชั้นกรวดที่อยู่ด้านล่างแสดงลักษณะของตะกอนแม่น้ำโบราณที่เคยไหลผ่านพื้นที่นี้โดยพบเศษไม้กลายเป็นหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในชั้นกรวด ทั้งนี้มีชุดดินยโสธรปิดทับอยู่ด้านบน ถือเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาในการศึกษาธรณีประวัติที่จะบอกถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

  • ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ
  • พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
  • ตะวันออก : 813971
  • พิกัดเหนือ : 1656457
  • ระวางแผนที่ : 5339II
  • ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
  • ระดับแหล่ง : Local
close