ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลองไผ่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 391 ไร่ เป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมและเผยแพร่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในเขตการศึกษาอื่น ๆ และเป็นเครือข่ายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่ส่วนหนึ่งดำเนินการเป็นเรือนเพาะชำกล้าไม้ซึ่งได้สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชมาจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ นำมาปลูกรวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในลักษณะสวนพฤกษศาสตร์รักษาพืชพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ อีกทั้งมีส่วนสาธิตการปรับปรุงแหล่งน้ำ แปลงปลูกพืช ผัก นาข้าว ไม้ผล ไม้ป่าใช้สอย และสมุนไพร

  • ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว
  • พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
  • ตะวันออก : 776310
  • พิกัดเหนือ : 1644608
  • ระวางแผนที่ : 5338IV
  • ประเภทแหล่ง : นิเวศวิทยา
  • ระดับแหล่ง : Local
close