แหล่งแกะสลักหินทรายสีคิ้ว
บ้านหนองบัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว เป็นชุมชนหนึ่งที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีของชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทั้งสองข้างทางตลอดย่านนี้เต็มไปด้วยร้านค้าของสิ่งตกแต่งบ้าน แต่งสวน และของที่ระลึกที่ทำมาจากหินทราย เดิมทีบริเวณนี้ประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นหลัก เรือนจำกลางคลองไผ่เห็นว่าพื้นที่มีหินทรายอยู่เป็นจำนวนมากจึงจัดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังได้เรียนรู้วิธีแปรรูปหินทรายให้เป็นสิ่งประดับตกแต่งบ้านและสวน และในเวลาต่อมาได้มีการเปิดกิจการรับแกะสลักหินย่านบ้านหนองบัว จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ประกอบกิจการแกะสลักหินเรียงรายไปตามถนนมิตรภาพ และขยายพื้นที่ไปอีกหลายหมู่บ้าน จนกลายเป็นแหล่งแกะสลักหินทรายที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย
close