น้ำตกวังเณร

เป็นพื้นที่ธารน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลำตะคอง มีพื้นท้องน้ำลาดเทไปทางทิศเหนือประกอบด้วยหินทรายหมวดหินโคกกรวด เนื่องจากกรมชลประทานได้สร้างฝายมะเกลือใหม่ผันน้ำเพื่อการชลประทานทำให้มีระดับน้ำสูงขึ้น มีน้ำลึกไหลเชี่ยว เคยมีเณรว่ายน้ำไปตัดไม้ไผ่ฝั่งตรงข้าม ขากลับผ่านน้ำวนจนจมน้ำเสียชีวิต จึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า แก่งวังเณร เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

  • ที่ตั้ง : บ.มะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน
  • พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
  • ตะวันออก : 800809
  • พิกัดเหนือ : 1647535
  • ระวางแผนที่ : 5338I
  • ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
  • ระดับแหล่ง : Local
close