Preparing for Khorat Geopark Assessment to UNESCO Global Geopark byJGN (Day 2)
By admin | 23-1-2020 10:12

5 ธันวาคม 2562
"เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินโคราชจีโอพาร์ค สู่ UNESCO Global Geopark โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น (JGN)"
ภาคเช้าของวันที่สอง เริ่มต้นด้วยการชมปราสาทหินพนมวัน และเที่ยวชมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนพนมวัน ณ แหล่งวัฒนธรรมชุมชน สัมผัสกับการแสดงรำโทนเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน และเรียนรู้วิถีและหัตถกรรมชุมชน เช่น การฟัดข้าว ตำข้าว การตีมีด ฯลฯ

 

 

 


สำหรับในภาคบ่าย คณะผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่จีโอพาร์คสีคิ้ว ณ ผายายเที่ยง เพื่อร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่ม ด.เด็กเฮ็ดดี ปลูกป่าลอยฟ้า และพักรับประทานอาหารกลางวันข้าวห่อใบบัว หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังจุดชมวิวเควสตา บริเวณอ่างเก็บน้ำตอนบนลำตะคอง แหล่งหินตัดประวัติศาสตร์สีคิ้ว และวัดเขาจันทน์งาม แหล่งจีโอพาร์คที่มีทั้งความโดดเด่น และความเข้มแข็งของการทำงานร่วมกัน บ้าน วัด โรงเรียนได้เป็นอย่างดี