คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพุดซาพิทยาคม เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้อำเภอสีคิ้ว
By admin | 31-1-2020 14:45

27 มกราคม 2563
ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพุดซาพิทยาคม เข้าสู่แหล่งหินตัดสีคิ้ว ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเลิศสวัสดิ์ (วัดเขาจันทร์งาม) ชุมชนท่องเที่ยวเขายายเที่ยง การเรียนรู้เส้นทางเขาเควสตา เดินป่าและชมเขา ยินดีที่ทุกคนได้เรียนรู้นะคะ หวังว่าน้องๆทุนคนจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆของการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการโดยชุมชน