By admin | 23-7-2019 17:29

โครงการอบรมแกนนำจีโอพาร์คเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางยูเนสโก

โดย กศน. อ.ขามทะเลสอ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

By admin | 23-7-2019 11:39

การประชุมคณะทำงานจีโอพาร์คอำเภอสีคิ้ว

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอสีคิ้ว ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว

By admin | 22-7-2019 11:29

กิจกรรมการอบรมนักสื่อความหมายทางธรณี การท่องเที่ยวจีโอพาร์ค แบบ...

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่และชุมชนท่องเที่ยวบ้านดงมะไฟ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนคราชสีมา

By admin | 22-7-2019 11:19

การประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ อปท และผู้เกี่ยวข้องก...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดย ผวจ.นม. มอบหมายให้ นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.นม. เป็นประ...

By admin | 15-7-2019 10:19

การแข่งขัน Mobile application Khorat Geopark

การแข่งขัน Mobile application Khorat Geopark ณ Central Plaza Korat วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562 ก่อนการประกวดแข่งขันจะมีการอบรม ในวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2562 ณ โ...

By admin | 11-7-2019 16:10

รับสมัครผู้เข้าแข่งขันยุวมัคคุเทศก์จีโอพาร์ค

งานครบรอบ 33 ปีแห่ง การสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562

By admin | 3-7-2019 16:20

หลักสูตรท้องถิ่นโคราชจีโอพาร์ค

โคราชจีโอพาร์ค ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการเสวนาและวิพากษ์หลักสูตรโคราชจีโอพาร์ค ขึ้นที่ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ...

By admin | 3-7-2019 16:10

Dongmafai Trail 2019

ท่านใดที่ยังไม่สมัครวิ่งงานดงมะไฟ Dongmafai Trail 2019 สามารถสมัครได้ที่ https://www.paiwingkan.com/th/running ใกล้เต็มแล้ว รีบๆ เลยจ้า

By admin | 3-7-2019 16:05

กิจกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ ...

วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2562 นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม โดยกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมกันกำหนดเส้นทางการท่องเที่ย...

By admin | 3-7-2019 15:47

การจัดทำปรับปรุงข้อมูลฐานด้านธรณีวิทยา การอนุรักษ์ธรณีวิทยา และ...

สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 (ขอนแก่น) โดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับโคราชจีโอพาร์ค จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดทำปรับปรุงข้อมูลฐานด้านธรณีวิทยา การอนุรักษ์ธรณ...

By admin | 3-7-2019 14:59

การจัดทำปรับปรุงข้อมูลฐานด้านธรณีวิทยา การอนุรักษ์ธรณีวิทยา และ...

สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 (ขอนแก่น) โดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับโคราชจีโอพาร์ค จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดทำปรับปรุงข้อมูลฐานด้านธรณีวิทยา การอนุรักษ์ธรณ...

By admin | 3-7-2019 14:43

“กิจกรรมการประชุมในพื้นที่แหล่งธรณี/ชุมชนเพื่อวิเคราะห์การดำเน...

อุทยานธรณีโคราชดำเนินการจัด “กิจกรรมการประชุมในพื้นที่แหล่งธรณี/ชุมชนเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงธรณี” ภายใต้โครงการยกระดับการท่อง...

By admin | 3-7-2019 14:26

ผอ.อุทยานธรณีโคราช เข้าชี้แจงการเสนออุทยานธรณีโคราช เพื่อรับรอง...

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช เข้าชี้แจงการเสนออุทยานธรณีโคราช เพื่อรับรองการเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโกต่อคณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์และประเมิน...

By admin | 3-7-2019 13:28

กิจกรรมนิทรรศการ "งานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่"

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "งานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่" โดยมี นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และทีมงานทุกท่านคอยดูแลต้อนรับ...

By admin | 3-7-2019 12:48

การอบรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโคราชจีโอพาร์ค (part 2)

วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 โคราชจีโอพาร์ค ร่วมกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบั...

By admin | 3-7-2019 12:46

การอบรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโคราชจีโอพาร์ค (part 1) ออกภาคสนาม

วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562 โคราชจีโอพาร์ค ร่วมกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบ...

By admin | 3-7-2019 11:25

“งานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้ง 5 : ท่องเที่ยวจีโอพาร์คประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้า MCC HALL The Mall korat ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชส...

By admin | 3-7-2019 10:02

กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น K้horat Geopark"

วันที่ 16 ธ.ค. 2561 ณ ลานไทรงามท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและป...

By admin | 2-7-2019 18:33

​ประชุมเตรียมความพร้อมงาน "เดิน วิ่ง ปั่น ท่าช้างจีโอพาร์ค"

11 ธันวาคม 2561 ​ประชุมเตรียมความพร้อมงาน "เดิน วิ่ง ปั่น ท่าช้างจีโอพาร์ค" ที่จะจัดขึ้นวันที่ 16 ธ.ค.61 นี้...

By admin | 2-7-2019 16:44

อุทยานธรณีโคราช "รับมอบใบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์อุทยานธรณี...

วันอังคารที่ 4 ธ.ค.2561 คณะทำงานอุทยานธรณีโคราช แกนนำชุมชน และโรงเรียนเครือข่ายจีโพาร์ค “รับมอบใบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย” ...

By admin | 2-7-2019 16:03

JGN-DMR-Khorat Geopark ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2561 กรมทรัพยากรธรณี วิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น และโคราชจีโอพาร์ค ไประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน...

By admin | 2-7-2019 15:27

แถลงข่าวงานวิ่งลอยฟ้าครั้งที่ 7

7 พฤศจิกายน 61 แถลงข่าวงานวิ่งลอยฟ้าครั้งที่ 7 ที่ผายายเที่ยง ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 2 ธ.ค. นี้...

By admin | 2-7-2019 10:17

ห้องเรียนวิชาโคราชจีโอพาร์ควันนี้ที่วัดพระนอน

18 กันยายน 2018 ห้องเรียนวิชาโคราชจีโอพาร์ควันนี้ที่วัดพระนอน กับอาจารย์พรนิภา ฉะกระโทก...

By admin | 2-7-2019 10:11

ผู้อำนวยการโคราชจีโอพาร์ค ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอุทยานธ...

วันที่ 9 – 15 กันยายน 2561 "โคราชจีโอพาร์ค" พร้อมทั้งนำเสนอผลงานทางวิชาการ...

By admin | 2-7-2019 09:17

งาน ทส. เสวนา สภากาแฟ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก...

By admin | 2-7-2019 09:01

ผอ.โคราชจีโอพาร์ค เดินทางไปร่วมประชุมและแนะแนวทางการเตรียมความพ...

28 กรกฎาคม 2561 ได้รับเกียรติจากทางกรมทรัพยากรธรณี และท่าน ผอ. ผาชัน-สามพันโบกจีโอพาร์ค เชิญร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมการเพื่อรับการประเมินจีโอพาร...

By admin | 1-7-2019 16:52

การฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง จีโอพาร์คกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง จีโอพาร์คกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2561 โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและจีโอพ...

By admin | 1-7-2019 16:43

ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพได้มารวมกัน ณ อุทยานธรณีโคราช

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพและผู้บริหารอุทยานธรณีโลก UNESCO ทั่วทุกมุมโลก กำลังเดินทางสู่อุทยานธรณีโคราช Aspiring Khorat Geop...

By admin | 1-7-2019 16:34
By admin | 1-7-2019 15:09

ต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต14

ต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต14 นายจิรายุ นันท์ธราธร ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการติดตามแผนงาน/โครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนกับเศรษฐกิ...

By admin | 1-7-2019 14:53

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2018” (ค...

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.🎖🏅🥇🥈 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2018” ณ ห้องประชุมฮอล 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

By admin | 1-7-2019 14:46

ข้อมูลการแข่งขัน KORAT HALF MARATHON LOIFAA 7th 2018

วิ่งลอยฟ้า ท้าลมหนาว...

By admin | 1-7-2019 14:43

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราช ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราช ครั้งที่ 2/2561 เพื่อให้การขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราชเป็นไปตามเป้าหมาย...

By admin | 1-7-2019 14:09

ร.ร.จีโอพาร์ค จัดค่ายบูรณาการ E-STEM ที่ ร.ร.ท่าช้างฯ

5 มิ.ย.61 ร.ร.จีโอพาร์ค จัดค่ายบูรณาการ E-STEM ที่ ร.ร.ท่าช้างฯ English station - Songs& games / Khorat Geopark/ Somtum yummy

By admin | 1-7-2019 14:01

กลุ่มสาระศิลปะ รร.ท่าช้างฯ จัดค่ายศิลปะ

4 มิ.ย.61 กลุ่มสาระศิลปะ รร.ท่าช้างฯ จัดค่ายศิลปะ ที่ปราสาทหินพนมวัน ตามรอยเส้นทาง Khorat Geopark

By admin | 1-7-2019 10:08

สำนักงานอุทยานธรณีโคราช และเครือข่ายโรงเรียนจีโอพาร์ค เข้าร่วมก...

วันที่ 4 ส.ค.61 ณ สวนรุกขชาติปรุใหญ่ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำโดย นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในพิธี พ...

By admin | 1-7-2019 10:02

ที่นี่..อุทยานสถานีรถไฟสูงเนิน หนึ่งในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค

จากพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมความเจริญในอดีต สู่พื้นที่แห่งความภูมิใจในการเสด็จประพาสต้น กลายเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และกำลังจะนำเราก้...

By admin | 1-7-2019 09:54

โคราชจีโอพาร์ค และกฟผ. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะเครือข่ายธรณีพิบัติภ...

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โคราชจีโอพาร์ค โดยชุมชนบ้านเลิศสวัสดิ์ วัดเขาจันทน์งาม และน้องๆ กลุ่ม ด.เด็กเฮ็ดดี บ้านเขายายเที่ยง รวมทั้งพี่อรวรรณ กฟผ. ได้มีโอกาสต้อ...

By admin | 1-7-2019 09:38

ภารกิจรับการตรวจประเมินจีโอพาร์คระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑...

ทั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือ และการทำงานอย่างหนัก ของเราชาวโคราชจีโอพาร์คทุกๆ คน ทุกๆ หน่วยงาน ทุกๆ ชุมชน...

By admin | 1-7-2019 09:29

โคราชจีโอพาร์คขอขอบพระคุณ “สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช”

โคราชจีโอพาร์คขอขอบพระคุณ “สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช” เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสนับสนุนด้วยดีมาตลอด

By admin | 26-6-2019 15:45

ตรวจประเมินโคราชจีโอพาร์คระดับประเทศ

9 กรกฎาคม 2561 คณะผู้ตรวจประเมินโคราชจีโอพาร์คระดับประเทศ นำโดยท่าน ดร.สาวิตรี สุวรรณสถิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ (ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม) นายณรงค์ฤท...

By admin | 24-6-2019 16:28

ตรวจประเมินโคราชจีโอพาร์คระดับประเทศ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 คณะผู้ตรวจประเมินโคราชจีโอพาร์คระดับประเทศ นำโดยท่าน ดร.สาวิตรี สุวรรณสถิต เดินทางมาตรวจประเมิน

By admin | 24-6-2019 16:10

ร.ร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง ตอบคำถามจีโอพาร์คชิงรางวัล

ร.ร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง ถาม - ตอบปัญหาจีโอพาร์ค กลุุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ

By admin | 21-6-2019 15:12

ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมวัดเขาจันทร์งาม

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณอรวรรณ กอบวิทยา ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมวัดเขาจันทร์งาม ร่วมกับ ครูบาเฟรม, อบต.เลิศสวัสดิ์ และ ประธานชมรมกลุ่มแม่บ้าน เพื่อศึกษาเส้นทางธ...

By admin | 21-6-2019 14:56

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ตอบปัญหาจีโอพาร์ค กลุ่มฯอังกฤษ ศิลปะ

20 มิถุนายน 2018 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และศิลปะ แข่งขันตอบปัญหาจีโอพาร์คเพื่อชิงรางวัล

By admin | 21-6-2019 14:36

ร.ร. ท่าช้างราษฎร์บำรุง ซ้อมเตรียมรับการประเมินจีโอพาร์ค

21 มิ.ย.61 ซ้อมเตรียมรับการประเมินจีโอพาร์ค

By admin | 21-6-2019 14:27

ค่ายจีโอพาร์ค (Geopark Camp) รุ่นที่ 3

นักเรียนแกนนำร่วมเข้าค่ายจีโอพาร์ค (Geopark Camp) รุ่นที่ 3 ที่สถานีวิจัยสะแกราช อ.วังน้ำเขียว วันที่ 20-22 มิ.ย. 2561...

By admin | 21-6-2019 14:16

โคราชจีโอพาร์คร่วมกับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จัดอบรมค่ายโค...

19 มิถุนายน 2562 โคราชจีโอพาร์คร่วมกับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จัดอบรมค่ายโคราชจีโอพาร์คให้กับนักเรียนจากโรงเรียนตาบอดโคราช และโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วังน...

By admin | 21-6-2019 14:07

กลุ่มเยาวชน ด.เด็กเฮ็ดดีฝึกการแสดงเพื่อขับเคลื่อนงานการท่องเที่...

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 คุณอรวรรณ กอบวิทยา ฝึกการแสดงให้กลุ่มเยาวชน ด.เด็กเฮ็ดดี เพื่อพัฒนากลุ่มเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์ขับเคลื่อนงานการท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านเขายา...

By admin | 21-6-2019 11:41

คณะทำงานโคราชจีโอพาร์คลงพื้นที่ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา

14 มิถุนายน 2561 คณะทำงานโคราชจีโอพาร์คลงพื้นที่ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา แหล่งโคราชจีโอพาร์ค ปราสาทหินพนมวัน...

By admin | 21-6-2019 11:25

คณะทำงานโคราชจีโอพาร์คลงพื้นที่ โคราชจีโอพาร์ค : สูงเนิน

16 มิถุนายน 2561 พลังขับเคลื่อนจีโอพาร์คอำเภอสูงเนิน...

By admin | 21-6-2019 11:24

คณะครูนักเรียนร่วมเดินรณรงค์เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ Geopark ...

15 มิถุนายน 2018 คณะครูนักเรียนร่วมเดินรณรงค์เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ Geopark ณ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

By admin | 21-6-2019 11:22

ดร.จรูญ ด้วงกระยอม พร้อมด้วย ท่านครูบาเฟรม นำทีมลงพื้นที่วัดเข...

2 มิถุนายน 2561 ณ วัดเขาจันทน์งาม บ้านเลิศสวัสดิ์ สีคิ้วคณะทำงานโคราชจีโอพาร์ค นำโดย ดร.จรูญ ด้วงกระยอม พร้อมด้วย ท่านครูบาเฟรม และท่าน ผอ.ลุประสงค์ และช่างภาพ...

By admin | 21-6-2019 11:20

โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ มรภ.นม. นำนักศึกษาภูมิสารสนเทศไปออกศึกษ...

วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 นำโดย ผศ.ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร และ ดร.จรูญ ด้วงกระยอม นำนักศึกษาภูมิสารสนเทศไปออกศึกษาภาคสนามในสองพื้นที่มรดกของยูเนสโก...

By admin | 21-6-2019 11:02

ประชุมคณะผู้บริหาร และคณะทำงานอุทยานธรณีโคราช ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะผู้บริหาร และคณะทำงานอุทยานธรณีโคราช ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขับเคลื่อนโคราชจีโอพาร์คสู่จีโอพาร์คโลก...

By admin | 21-6-2019 10:53

ค่ายจีโอพาร์คแคมป์ (Geopark Camp) รุ่นที่ 1

ภาพกิจกรรม ค่ายจีโอพาร์คแคมป์ (Geopark Camp) รุ่นที่ 1 ในวันแรกและวันที่สอง ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2561...

By admin | 21-6-2019 10:40

งานแถลงข่าวกิจกรรม “TOUR OF NAKHONCHAIBURIN ปั่นด้วยใจ สู่ถิ่นโ...

วันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น. จังหวัดนครราชสีมา สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนม. ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย นม. ม.ราชภัฏนครราชสีมา โดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน...

By admin | 20-6-2019 15:28

โคราชจีโอพาร์ค ร่วมลงนาม MOU กับ ผู้บริหารระดับสูงของ 2 มรดก UN...

1 พฤษภาคม 2561 นำโดยท่าน วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯโคราช ท่านสุเมธ อำภรณ์ ทสจ.โคราช ร่วมลงนาม MOU กับ ผู้บริหารระดับสูงของ 2 มรดก UNESCO ในจังหวัด คือ มรดกโลกกล...

By admin | 20-6-2019 15:20

ผู้แทน UNESCO ประจำประเทศไทยได้มอบใบประกาศสตูลเป็นจีโอพาร์คโลก ...

1 พฤษภาคม 2561 ผู้แทน UNESCO ประจำประเทศไทยได้มอบใบประกาศสตูลเป็นจีโอพาร์คโลก แด่ท่านนายกรัฐมนตรี

By admin | 20-6-2019 15:04

ประชุมกรรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ...

27 เมษายน 2561 การประชุมกรรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ ทสจ. นม. ร่วมกับ โคราชจีโอพาร์ค ได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อบรรจุโคราชจ...

By admin | 20-6-2019 14:21

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีโคราช

จัดโดย ผอ.อรทัย และคณาอาจารย์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง (โรงเรียนจีโอพาร์ค) ในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราช วันที่ 10 เมษายน 2561

By admin | 20-6-2019 11:16

ผอ.อุทยานธรณีโคราช และคณะ บรรยายเรื่องจีโอพาร์คให้กับชาวบ้านบ้า...

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ผศ. ดร.ประเทือง จินตสกุล ผอ.อุทยานธรณีโคราช ร่วมด้วย ดร.จรูญ ด้วงกระยอม อาจารย์ภคภรณ์ สิงห์วชิระวรกุล และคณะทำงานอุทยานธรณีโคราช บรร...

By admin | 20-6-2019 10:57

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม. เข้าศึกษาดูงานอุทยานธรณีสตูล ณ พิ...

ในวันที่ 28 ก.พ.61 โดยได้รับการต้อนรับจากท่าน ผวจ.สตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผอ.ทสจ.สตูล และผอ.อุทยานธรณีสตูล...

By admin | 20-6-2019 10:51

คณะผู้บริหารอุทยานธรณีโคราช ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถาบันว...

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการอุทยานธรณี โดยนายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า, นายธวัชชัย เทพสุวรรณ ...

By admin | 20-6-2019 09:40

ประชุมคณะทำงาน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์โคราชจีโอพาร์ค ครั้งที่ 1...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานอุทยานธรณีโคราช (โคราชจีโอพาร์ค)

By admin | 14-6-2019 16:31

ประชุมกลุ่มย่อยขับเคลื่อนดำเนินงานอุทยานธรณีโคราช

วันที่ 25 ม.ค.61 เวลา 13.30 น. โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.สนง.ทร...

By admin | 14-6-2019 16:25

พิธีแถลงข่าวเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๐๑๘ : Korat in...

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประทานในการแถลงข่าว ร่วมด้วย รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี ผศ.ดร.ประเทือง จ...

By admin | 14-6-2019 16:22

ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้อุทยานธรณีโค...

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา...

By admin | 14-6-2019 16:12

กิจกรรมเสวนา สภากาแฟ หัวข้อ “โคราช จะเป็น The UNESCO Triple Cro...

วันที่ 18 ม.ค.61 เวลา 06.00-10.00 น. จังหวัดนครราชสีมา โดย หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมเสวนาสภากา...

By admin | 14-6-2019 15:58

อุทยานธรณีโคราช ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย จังหวัด...

5 ธันวาคม 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานเปิดงาน และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ณ บริเวณบึงพุดซา ...

By admin | 14-6-2019 15:18

ประชุมบูรณาการความร่วมมือเชื่อมโยงการดำเนินงาน 3 โปรแกรมของยูเนสโก

วันที่ 13 พ.ย.60 เวลา 11.00 น. ประชุมบูรณาการความร่วมมือเชื่อมโยงการดำเนินงาน 3 โปรแกรมของยูเนสโก คือ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช แหล่งมรดกโลกเขาใหญ่-ดงพญาเย็น อ...

By admin | 14-6-2019 15:04

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราช ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 อุทยานธรณีโคราช และจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราช ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รอ...

By admin | 14-6-2019 14:59

โครงการ "รังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวิ...

​ขอเชิญชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทุกประเภทการแข่งขัน ได้แก่ - วาดภาพไดโนเสาร์โคราชและสภาพแวดล้อมบรรพกาล - บทเพลงอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก - รังสรรค์เมนู...

By admin | 14-6-2019 14:35

ค่ายเยาวชนโคราชจีโอพาร์ค กิจกรรมการสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที...

ค่ายเยาวชนโคราชจีโอพาร์ค กิจกรรมการสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวธรณีวิทยาแก่เยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และทัศนศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครรชัยบุร...

By admin | 14-6-2019 14:28

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนและการพัฒนาอุทยานธรณีโลก ณ ...

ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช และ อาจารย์ภคภรณ์ สิงห์วชิระวรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช ได้รับเกียรติเข้าร่วมการอบรม "Global Geopark...

By admin | 14-6-2019 14:22

ไม้กลายเป็นหินฯ ราชภัฏโคราช เปิดงานมหกรรมระดับโลก ฟอสซิลเฟสติว...

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดงานมหกรรมฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4 “โคราชจีโอพาร์คสู่ยูเนสโก” โ...

By admin | 14-6-2019 14:15

รังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น...ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UN...

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพรเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิ...

By admin | 14-6-2019 13:45

อบรมสร้างอาชีพแก่ชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช ได้จัดอบรมสร้างอาชีพแก่ชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณี...

By admin | 14-6-2019 13:31

แข่งขันถ่ายภาพมาราธอน ภายใต้งานมหกรรมฟอสซิลเฟสติวัลครั้งที่ 4 โ...

ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี รองผอ.ฝ่ายวิจัยฯ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมด้วยคณะ นำทีมผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพมาราธอน ในพื้นที่โคราชจีโอพาร์คทั้ง 5 อำ...

By admin | 14-6-2019 12:32

ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "DMR-CCOP-TNCU Technical Seminar on ...

ผศ.ดร. ประเทือง จินตสกุล ผอ.อุทยานธรณีโคราช พร้อมด้วย ดร.จรูญ ด้วงกระยอม ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "DMR-CCOP-TNCU Technical Seminar on Biostratig...

By admin | 14-6-2019 12:18

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราช ครั้งที่ 1/2560

วันพุธที่ 12 ก.ค.60 อุทยานธรณีโคราช และจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราช ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ...

By admin | 14-6-2019 12:14

แถลงข่าวจัดงานมหกรรมฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4 ในธีม “โคราชจีโอพ...

วันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา ท่านมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ผศ...

By admin | 14-6-2019 12:04

อบรมสัมมนาผลิตภัณฑ์ชุมชนดงมะไฟ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ผศ. ดร. ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราชและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมด้วยคณะทำงานอุทยานธรณีโคราช อบรมสัมมนาผล...

By admin | 14-6-2019 11:50

ต้อนรับคณะจากกรมทรัพยากรธรณี และสื่อมวลชน ในกิจกรรมธรณีสัญจร คร...

วันที่ 29 มิ.ย. 60 รอง ผวจ.นม. นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ พร้อมด้วย ผอ.ทสจ.นม., ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ คณะเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.นม.,ผอ.สนง.อุทยาน ธรณีโคราช ผศ.ดร....

By admin | 14-6-2019 11:22

ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล นำคณะศึกษาดูงาน จากอุทยานธรณีโคราช (K...

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล นำคณะศึกษาดูงาน จากอุทยานธรณีโคราช (KHORAT GEOPARK) ลงพื้นที่อุทยานธรณีสตูล...

By admin | 14-6-2019 11:05

ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช เป็นตัวแทนอุทยา...

วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2560 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช เป็นตัวแทนอุทยานธรณีโคราชเข้าร่วมงานมหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์ แห่งเทือกเขาภูเวียง (ขอ...

By admin | 13-6-2019 15:25

โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนอุทยานธรณีโคราช ตามแนวทางของยูเนสโก ...

โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนอุทยานธรณีโคราช ตามแนวทางของยูเนสโก ครั้งที่ 4 วันที่ 20 เมษายน 2560 พื้นที่เป้าหมายอำเภอสูงเนิน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอ...

By admin | 13-6-2019 15:15

โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนอุทยานธรณีโคราช ตามแนวทางของยูเนสโก ...

โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนอุทยานธรณีโคราช ตามแนวทางของยูเนสโก ครั้งที่ 3 พื้นที่เป้าหมายอำเภอสีคิ้ว จัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ...

By admin | 13-6-2019 14:31

โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนอุทยานธรณีโคราช ตามแนวทางของยูเนสโก ...

โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนอุทยานธรณีโคราช ตามแนวทางของยูเนสโก ครั้งที่ 2 พื้นที่เป้าหมายอำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอขามทะเลสอ จัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2560 ...

By admin | 13-6-2019 14:22

โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนอุทยานธรณีโคราช ตามแนวทางของยูเนสโก ...

ในวันที่ 5 เมษยานยน 2560 ที่ผ่านมา พื้นที่เป้าหมายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

By admin | 13-6-2019 13:57

ภาพบรรยากาศเปิดสำนักงานอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) มหานครแ...

ภาพบรรยากาศเปิดสำนักงานอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) มหานครแห่งบรรพชีวิน โดยเป็นโปรแกรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โปรแกรมหนึ่งของยูเนสโกคล้ายกับมรดกโลก (World ...