องค์กรผู้สนับสนุนโคราชจีโอพาร์ค
By admin | 3-10-2019 10:51

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา   ฝ่ายโรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
399 หมู่ 12 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 หรือ ตู้ ปณ. 6 ปณจ.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
http://lamtakong.egat.co.th/

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)