มรดกทางวัฒนธรรม
By admin | 8-6-2019 11:20

มรดกทางวัฒนธรรมอุทยานธรณีโคราช

 

กำแพงประตูชุมพลและอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)

ประเภทแหล่ง : วัฒนธรรม

ระดับความสำคัญ : ประเทศ

กำแพงเป็นโบราณสถานที่เหลืออยู่บริเวณใกล้ประตู จากกำแพงเมืองทั้งหมดสูง 6 เมตร ยาว 5,220 เมตรที่ก่อสร้างเมื่อ ราว พ.ศ. 2205  ส่วนอนุสาวรีย์มีคุณค่าเชิดชูความกล้าหาญของวีรสตรีที่เป็นแกนหลักคนหนึ่งในการป้องกันเมืองโคราชจากข้าศึกที่รุกรานเมื่อ พ.ศ. 2369

 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา (ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา)

 

ปราสาทหินพนมวัน (ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา)

เมืองเสมาและพระนอน (ต.เสมา อ.สูงเนิน)

ปราสาทเมืองแขก (ต.โคราช อ.สูงเนิน)

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ และตลาดบ้านยวน (เทศบาลตำบลสีคิ้ว อ.สีคิ้ว)

ตลาดน้ำฉ่า (ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ)